Els nostres serveis

BAULA compta amb professionals de l'arqueologia de reconeguda solvència, dedicats íntegrament a la salvaguarda i difusió del patrimoni en totes les seves vessants, des de la confecció inicial dels projectes, passant per l'excavació de terreny, la redacció de les memòries i la difusió dels resultats obtinguts.

Excavacions arqueològiques
 
Estudis antropològics
 
Cursos, exposicions i visites guiades
 
Noves tecnologies

Excavacions arqueològiques
 • Assessorament arqueològic a ens públics o privats.
 • Projectes d’intervenció arqueològica, valoració de costos.
 • Sondejos preliminars per determinar l’abast de l’actuació.
 • Redacció d’informes sol·licitats pel Departament de Cultura de la Generalitat, Ajuntaments...
 • Prospeccions pedestres i/o amb màquina retroexcavadora.
 • Execució d’excavacions arqueològiques (preventives o programades). Estudis tècnics de les restes exhumades.
 
Estudis antropològics
 • Estudis antropològics de poblacions inhumades. 
 • Estudis antropològics de poblacions cremades.
 • Estudis d'ADN.
 • Estudis de Paleonutrició.
 
Cursos, exposicions i visites guiades
 • Visites guiades a jaciments arqueològics.
 • Cursos i conferències de caire històric i arqueològic.
 • Tallers per nens i escoles.
 • Guió i muntatge d'exposicions.
 

Noves tecnologies

 • Aixecaments topogràfics en 2D i 3D.
 • Models d’elevació del terreny (MDT).
 • GIS i Fotogrametria de les restes arquitectòniques i materials.
 • Renderització i propostes de virtualització del patrimoni.
 • Vols de DRON.